Čo robíme celý deň

3.99 

Kategória:
Výrobca:

Dieťa vo veku 18 – 24 mesiacov: Deti v tomto veku rýchlo rozširujú svoju slovnú zásobu. Bežne používajú až 60 slov, v dvoch rokoch zvládnu dokonca 300 slov. Ešte však nerozprávajú dokonale. Stále šušlú, prehadzujú hlásky alebo slovosled. Tvoria slovné spojenia s jednoduchou gramatikou a vety typu – Mamička je jablko. Dvojročné dieťa začína rozumieť pojmom: malý – veľký, dlhý – krátky. Dokážu slovne vyjadriť niektoré emócie, chápu jednoduchý príbeh Začínajú sa zdokonaľovať v sebestačnosti, vyjadrujú svoj názor. V tomto období sa dotvára povaha dieťaťa. Zapamätajte si! V tomto veku deti majú rady jazykové rituály, často chcú rozprávať každý deň rovnakú rozprávku, veľmi sa im páčia rôzne riekanky. Buďte trpezliví a pokojne im ukazujte každý večer rovnakú knižku. Od 18 mesiacov sa odporúča začať s čítaním knižiek s textami alebo s rozprávaním podľa obrázkov, pretože sa tým rozvíja slovná zásoba. Dieťa vám s prezeraním knižky môže pomáhať, i keby malo len obracať stránky.
Viac info

Vydavateľstvo: PIEROT